Text Size

1 ตุลาคม 2561 โปรดนำถุงผ้ามารับยา "ลดใช้ถุงพลาสติก พลิกโลกให้สดใส ร่วมใจใช้ถุงผ้า"

ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดทำโครงการ "ลดใช้ถุงพลาสติก พลิกโลกให้สดใส ร่วมใจใช้ถุงผ้า รับยากลับบ้าน" รายละเอียด  

ข่าวประกาศและข่าวประชาสัมพันธ์

 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • รับสมัครงาน
 • แพทย์
 • พยาบาล
 • การศึกษา
 • ข่าวสารสุขภาพ

Read More

Read More

Read More

Read More

Read More

ค้นหาข้อมูล

คุยกับผู้บริหาร

รศ.นพ.ประยุทธ  ศิริวงษ์ 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 
ผอ.นพ.สุรวุฒิ ลีฬหะกร 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
 
 

Cloud service

 • ปฏิทินกิจกรรม +

      Read More
 • ภาพกิจกรรมคณะฯ +

 • ข่าวเฟคบุค +

 • 1

จำหน่ายตำรา.