Text Size

กิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศล “Vajira run for life วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก เพื่อวชิรพยาบาล”

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศล “Vajira run for life วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก เพื่อวชิรพยาบาล” เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนจัดซื้อครื่องมือแพทย์และทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป รายละเอียด

ข่าวประกาศและข่าวประชาสัมพันธ์

 • รับสมัครงาน
 • แพทย์
 • พยาบาล
 • การศึกษา
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวสารสุขภาพ

Read More

Read More

Read More

Read More

Read More

ค้นหาข้อมูล

คุยกับผู้บริหาร

รศ.นพ.ประยุทธ  ศิริวงษ์ 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 
ผอ.นพ.สุรวุฒิ ลีฬหะกร 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
 
 

Cloud service

 • ปฏิทินกิจกรรม +

      Read More
 • ภาพกิจกรรมคณะฯ +

 • ข่าวเฟคบุค +

 • 1

จำหน่ายตำรา.