Text Size

ขอแสดงความยินดีกับทีมบริหารคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลชุดใหม่ที่จะมาสานต่อพระราชปณิธานล้นเกล้ารัชกาลที่ 6

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอแสดงความยินดีกับทีมบริหารคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลชุดใหม่ ที่จะมาสานต่อพระราชปณิธานล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 รายละเอียด

ข่าวประกาศและข่าวประชาสัมพันธ์

 • รับสมัครงาน
 • พยาบาล
 • แพทย์ประจำบ้าน
 • การศึกษา
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

Read More

Read More

Read More

Read More

ค้นหาข้อมูล

คุยกับผู้บริหาร

รศ.นพ.ประยุทธ  ศิริวงษ์ 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 
ผอ.นพ.สุรวุฒิ ลีฬหะกร 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
 
 

Cloud service

 • ข่าวสารสุขภาพ +

 • ปฏิทินกิจกรรม +

      Read More
 • ภาพกิจกรรมคณะฯ +

 • ข่าวเฟคบุค +

 • 1

จำหน่ายตำรา.