Text Size

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รับสมัครแพทย์ใช้ทุน สาขากุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2561

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2560 เป็นแพทย์ใช้ทุนไม่เกิน 5 ตำแหน่ง รายละเอียด

ข่าวประกาศ

  • รับสมัครงาน
  • พยาบาล
  • แพทย์ประจำบ้าน
  • การศึกษา

 

Read More

ประกาศการงานด้านการพยาบาล

Read More

Read More

Read More

ค้นหาข้อมูล

คุยกับผู้บริหาร

image นายประยุทธ  ศิริวงษ์ 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 
 

Cloud service

  • ปฏิทินกิจกรรม +

        Read More
  • อีเมล์คณะฯ +

  • ภาพกิจกรรมคณะฯ +

  • 1

จำหน่ายตำรา.