Text Size

ด้านบริการ

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
Department of Emergency Medicine

ห้องตรวจเวชศาสตร์ฉุกเฉินเปิดให้บริการ 24 ช.ม.  มีโซนดูแลผู้ป่วยอาการวิกฤต อาการด่วน อาการเบา แล้วยังมีโซนสำหรับเย็บและดูแลบาดแผล