Text Size
Title Author Hits
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ Update on Practical Pediatric Emergency Care Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 68
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 2 ปี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 147
การประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ครั้งที่ 66 Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 292
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 173
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ทำบุญและรับฟังเทศน์มหาชาติ เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยนอก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และอาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 272
DIGITAL SOCIAL INNOVATION 2018 Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 254
DIGITAL HR FORUM 2018 Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 340
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ วาระ พ.ศ.2561 - 2564 Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 220
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 206
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานจัดการบรรยาย เรื่อง "แนวคิดใหม่กับความท้าทายในการรักษาโรคอัลไซเมอร์" Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 231
ขอเชิญตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561 Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 304
ขอแสดงความยินดีกับทีมบริหารคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลชุดใหม่ที่จะมาสานต่อพระราชปณิธานล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 789
คุณธัญญา ศิริเวทิน ทายาทหม่อมเจ้าสกลวรรณากร วรวรรณเข้าเยี่ยมชมแผนการปรับปรุงห้องสมุดสกลวรรณากร คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 279
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์จัดประชุมวิชาการ "Vajira Orthopaedics Review 2018" Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 235
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ข้อมูล บริการทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการติดตามและเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่าง กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และกระทรวงสาธารณสุข Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 376
กรมบัญชีกลางแจ้งปรับนโยบายการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 330
ประกาศสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 2213
รศ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดงาน Family Concert ปีที่4 Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 391
ขอแสดงความยินดีกับ อ.นพ.สุรวุฒิ ลีฬหะกร ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาลในโอกาสที่ได้รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นจากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 513
รศ.นพ.ประยุทธ ศิริวงษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมิทราธิราช ร่วมงาน HA National Forum ครั้งที่19 Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 411
ประกาศคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลเรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการการศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติงานสำหรับบุคคลภายนอก การใช้ห้องประชุมของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 311
อธิการบดีพบประชาคม Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 551
ช่วยด้วยใจให้ด้วยรัก Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 4100
Extended Emergency Medicinc 4.0 Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 767
ประชุมวิชาการเรื่อง "ก้าวสู่รอบที่สี่ (จุดศูนย์) สูตินรีวชิระ" Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 590