Text Size
Title Author Hits
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เข้ารับกิตติกรรมประกาศ สถานพยาบาลผ่านการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค (3โรค) Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 9
กิจกรรม "วันวัณโรคโลก" (World TB Day 2019) Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 13
กิจกรรม "วันไตโลก ทุกคนทั่วไทยไตแข็งแรง" Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 15
รศ.นพ.ประยุทธ ศิริวงษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เข้ารับประทานประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพ จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 20 Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 37
ลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่อง โครงการพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ของไทย Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 56
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ Update on Practical Pediatric Emergency Care Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 200
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 2 ปี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 229
การประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ครั้งที่ 66 Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 384
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 254
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ทำบุญและรับฟังเทศน์มหาชาติ เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยนอก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และอาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 380
DIGITAL SOCIAL INNOVATION 2018 Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 313
DIGITAL HR FORUM 2018 Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 425
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ วาระ พ.ศ.2561 - 2564 Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 275
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 262
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานจัดการบรรยาย เรื่อง "แนวคิดใหม่กับความท้าทายในการรักษาโรคอัลไซเมอร์" Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 278
ขอเชิญตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561 Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 355
ขอแสดงความยินดีกับทีมบริหารคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลชุดใหม่ที่จะมาสานต่อพระราชปณิธานล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 862
คุณธัญญา ศิริเวทิน ทายาทหม่อมเจ้าสกลวรรณากร วรวรรณเข้าเยี่ยมชมแผนการปรับปรุงห้องสมุดสกลวรรณากร คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 352
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์จัดประชุมวิชาการ "Vajira Orthopaedics Review 2018" Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 279
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ข้อมูล บริการทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการติดตามและเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่าง กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และกระทรวงสาธารณสุข Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 437
กรมบัญชีกลางแจ้งปรับนโยบายการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 392
ประกาศสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 2253
รศ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดงาน Family Concert ปีที่4 Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 492
ขอแสดงความยินดีกับ อ.นพ.สุรวุฒิ ลีฬหะกร ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาลในโอกาสที่ได้รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นจากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 660
รศ.นพ.ประยุทธ ศิริวงษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมิทราธิราช ร่วมงาน HA National Forum ครั้งที่19 Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 552