Text Size

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ทำบุญและรับฟังเทศน์มหาชาติ เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยนอก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และอาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ทำบุญและรับฟังเทศน์มหาชาติ เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยนอก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และอาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
วันอังคารที่ 18 และวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (คลิกที่รูปภาพเพื่อขยายภาพ)