Text Size
Title Author Hits
ภาควิชาอายุรศาสตร์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาโรคไต ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 3 อัตรา Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 21
ภาควิชาศัลยศาสตร์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 อัตรา Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 275
ประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งแพทย์ใช้ทุนปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 219
ภาควิชาศัลยศาสตร์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทศัลยศาสตร์ ประจำปี 2562 (รอบ2) Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 168
ภาควิชาเวชศาสตร์เขตเมือง เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ2) Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 425
ภาควิชาศัลยศาสตร์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์และสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง (รอบ2) ประจำปีการศึกษา 2562 Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 586
ภาควิชาเวชศาสตร์เขตเมือง เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2562 Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 686
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จำนวน 12 อัตรา ประจำปีการฝึกอบรม 2562 Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 801
ภาควิชาศัลยศาสตร์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง จำนวน 3 อัตรา ประจำปีการศึกษา 2562 Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 560
ภาควิชาจักษุวิทยา เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา จำนวน 2 อัตรา ประจำปีฝึกอบรม 2562 Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 788