Text Size

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(จ้างจากเงินรายได้ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล) ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล โดยวิธีพิเศษ(ครั้งที่ 14)

ประกาศคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(จ้างจากเงินรายได้ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล) ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล โดยวิธีพิเศษ(ครั้งที่ 14) รายละเอียด