Text Size

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(ครั้งที่1)

ประกาศคณะแพทยศาสตร์วชริพยาบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(ครั้งที่1) รายละเอียด