Text Size

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อคัดเลือกบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีพิเศษ (ครั้งที่ 6,7) / ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบโดยวิธีทั่วไปเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อคัดเลือกบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีพิเศษ (ครั้งที่ 6)
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีพิเศษ (ครั้งที่ 7)
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบโดยวิธีทั่วไปเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
    รายละเอียด