Text Size

ประกาศรับสมัครเภสัชกรเป็นบุคลากรภายนอกช่วยปฏิบัติการ เพื่อรอบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครเภสัชกรเป็นบุคลากรภายนอกช่วยปฏิบัติการ เพื่อรอบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ 1 -30 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียด

ดาวน์โหลดใบสมัคร