Text Size

ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน จำนวน 60 อัตรา

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีทั่วไป

ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน จำนวน 60 อัตรา  สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 - 19 มิถุนายน 2561 

รายละเอียดการรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

มาตรฐานประจำตำแหน่ง