Text Size

วิธีป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ

วิธีป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ

โรคอาหารเป็นพิษ มักเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วใน   ระยะเวลาอันสั้นภายหลังจากรับประทานอาหาร อาการของโรค จะเกิดขึ้น ภายใน 1 ชั่วโมง จนถึง  8  วัน หลังการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าไป

ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน มีไข้ เบื่ออาหาร และอุจจาระร่วง     

ข้อควรปฏิบัติสำหรับประชาชนทั่วไป มีดังนี้

  • ปรุงอาหารให้สุก ร้อน และรับประทานเมื่อปรุงเสร็จใหม่ๆ
  • ห้ามรับประทานอาหารดิบ หรือ สุก ๆ ดิบ ๆ  
  • หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนระหว่างอาหารที่ปรุงสุกแล้วกับอาหารดิบ เช่น การใช้มีด เขียง 
  • เลือกอาหารที่มีขบวนการผลิตที่ปลอดภัย
  • ระมัดระวังในเตรียมอาหารสำหรับทารกหรือเด็ก
  • น้ำดื่ม และ น้ำใช้ต้องสะอาด
  • รักษาสิ่งแวดล้อมในครัวให้สะอาด 
  • ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนสัมผัสอาหาร 

 

“ล้างมือเป็นนิจ ป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ ชีวิตปลอดภัย”

 

ที่มา: http://www.thaihealth.or.th