Text Size

คุณธัญญา ศิริเวทิน ทายาทหม่อมเจ้าสกลวรรณากร วรวรรณเข้าเยี่ยมชมแผนการปรับปรุงห้องสมุดสกลวรรณากร คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 คุณธัญญา ศิริเวทิน ทายาทหม่อมเจ้าสกลวรรณากร วรวรรณผู้บริจาคเงินปรับปรุงห้องสมุดสกลวรรณากรได้เข้าเยี่ยมชมแผนการปรับปรุงห้องสมุด รายละเอียด

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์จัดประชุมวิชาการ "Vajira Orthopaedics Review 2018"

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์จัดประชุมวิชาการ "Vajira Orthopaedics Review 2018" วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฏาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ กำหนดการ

ค้นหาข้อมูล

คุยกับผู้บริหาร

รศ.นพ.ประยุทธ  ศิริวงษ์ 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 
ผศ.นพ.สุรวุฒิ ลีฬหะกร 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
 
 

ปฏิทินกิจกรรม

ภาพกิจกรรมในคณะ

จำหน่ายตำรา

ข่าวประกาศ

  • รับสมัครแพทย์ +

  • รับสมัครพยาบาล +

  • รับสมัครงาน +

  • การศึกษา +

  • 1