Text Size

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปี 2561

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 10 อัตรา รายละเอียด

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รับสมัครแพทย์ใช้ทุน สาขากุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2561

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2560 เป็นแพทย์ใช้ทุนไม่เกิน 5 ตำแหน่ง รายละเอียด

ค้นหาข้อมูล

คุยกับผู้บริหาร

รศ.นพ.ประยุทธ  ศิริวงษ์ 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 
ผอ.นพ.สุรวุฒิ ลีฬหะกร 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
 
อ.นพ.จิโรจน์  สูรพันธุ์
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
 

Cloud service

  • ปฏิทินกิจกรรม +

        Read More
  • อีเมล์คณะฯ +

  • ภาพกิจกรรมคณะฯ +

  • ข่าวเฟคบุค +

  • 1

จำหน่ายตำรา.