Text Size

ขอแสดงความยินดีกับ อ.นพ.สุรวุฒิ ลีฬหะกร ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาลในโอกาสที่ได้รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นจากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย

วันนี้ (19 มี.ค. 2561) คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมิทราธิราช ร่วมแสดงความยินดีกับ อ.นพ.สุรวุฒิ ลีฬหะกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ในโอกาสได้รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น รายละเอียด

ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย เปิดคลินิกวิจัย เพื่อให้คำปรึกษาการทำงานวิจัย

ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยมีโครงการบริการวิชาการ ซึ่งจัดให้มีคลินิกวิจัย เพื่อให้คำปรึกษาการทำงานวิจัยทุกขั้นตอน โดยทีมนักวิจัยพี่เลี้ยง 

ค้นหาข้อมูล

คุยกับผู้บริหาร

รศ.นพ.ประยุทธ  ศิริวงษ์ 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 
ผศ.นพ.สุรวุฒิ ลีฬหะกร 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
 
 

ข่าวประกาศ

  • รับสมัครแพทย์ +

  • รับสมัครพยาบาล +

  • รับสมัครงาน +

  • การศึกษา +

  • 1

จำหน่ายตำรา.