Text Size

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รับสมัครแพทย์ใช้ทุน สาขากุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2561

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2560 เป็นแพทย์ใช้ทุนไม่เกิน 5 ตำแหน่ง รายละเอียด

Pathophysiological mechanisms and potential therapy of diarrheal diseases


โดย รศ.ดร.นพ.ฉัตรชัย เหมือนประสาท นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาสรีรวิทยา ประจำปี 2556 ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันพุธที่ 24 พ.ค. 2560 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องบรรยาย 601 ชั้น 6 อาคารพยาธิวิทยา จัดโดยภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน คณะแพทยศาสตร์วชริพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รายละเอียด

ค้นหาข้อมูล

คุยกับผู้บริหาร

imageรศ.นพ.ประยุทธ  ศิริวงษ์ 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 
 

Cloud service

  • ปฏิทินกิจกรรม +

        Read More
  • อีเมล์คณะฯ +

  • ภาพกิจกรรมคณะฯ +

  • 1

จำหน่ายตำรา.