Text Size

1 ตุลาคม 2561 โปรดนำถุงผ้ามารับยา "ลดใช้ถุงพลาสติก พลิกโลกให้สดใส ร่วมใจใช้ถุงผ้า"

ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดทำโครงการ "ลดใช้ถุงพลาสติก พลิกโลกให้สดใส ร่วมใจใช้ถุงผ้า รับยากลับบ้าน" รายละเอียด  

กิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศล “Vajira run for life วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก เพื่อวชิรพยาบาล”

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศล “Vajira run for life วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก เพื่อวชิรพยาบาล” เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนจัดซื้อครื่องมือแพทย์และทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป รายละเอียด

ค้นหาข้อมูล

คุยกับผู้บริหาร

รศ.นพ.ประยุทธ  ศิริวงษ์ 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 
ผศ.นพ.สุรวุฒิ ลีฬหะกร 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
 
 

ปฏิทินกิจกรรม

ภาพกิจกรรมในคณะ

จำหน่ายตำรา

ข่าวประกาศ

  • รับสมัครแพทย์ +

  • รับสมัครพยาบาล +

  • รับสมัครงาน +

  • การศึกษา +

  • 1