เร็วๆ นี้
เมนูหลัก

แสดงเมนูทั้งหมด | ซ่อนเมนู

ห้องสมุดสกลวรรณากร
(intranet)
ติดต่อสอบถาม 3074
เว็บบริการสุขภาพ
ePhis
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กทม.
สำนักงาน ประกัน สังคม
ตรวจสอบสิทธิ์ กทม.
ตรวจสอบสิทธิ์ สปสช.
ตรวจสอบสิทธิ์ กบก.
ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาล กบก.
จุลสาร-วารสาร
- จุลสารวิทยาลัยแพทย์
สร้างเสริมสุขภาพ

ป.1 ฉ.1 กย-ตค 49
ป.1 ฉ.2 พย-ธค 49
ป.1 ฉ.3 มค-กพ 50
ป.1 ฉ.4 มีค-เมย 50
ป.1 ฉ.5 พค-มิย 50
ป.1 ฉ.6 กค-สค 50
ป.2 ฉ.1 พค-มิย 51
ป.2 ฉ.2 กค-สค 51
ป.2 ฉ.3 กย-ตค 51
ป.2 ฉ.4(ฉบับผู้สูงอายุ)
ป.2 ฉ.5 พ.ย.ธ.ค.51
- วาสาร ข่าวสารคุณภาพ
ป.1 ฉ.1 มค-กพ 48
ป.1 ฉ.2 มีค-เมย 48
ป.1 ฉ.3 พค-มิย 48
ป.1 ฉ.4 กค-สค 48
ป.1 ฉ.5 กย-ธค 48
ป.2 ฉ.1(6) มค-มีค 49
ป.2 ฉ.2(7) เมย-มิย 49
ป.2 ฉ.3(8) กค-กย 49
ป.2 ฉ.4(9) ตค-ธค 49
ป.3 ฉ.1(10) มค-มีค 50
ป.3 ฉ.2(11)เมย-มิย 50
ป.3 ฉ.3(12)กค-กย 50
ป.3 ฉ.4(13)ตค-ธค 50
ป.4 ฉ.1(14)มค-มีค 51
ป.4 ฉ.2(15)เมย-มิย 51
ป.4 ฉ.3(16)กค-กย 51
ป.4 ฉ.3(16)ตค-ธค 51
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 52 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ลำดับผู้เยี่ยมชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
5218068
คน ตั้งแต่ พฤษภาคม 2549
Faculty of Medicine Vajira Hospital

vajira
----------------
ranking web of world vajira hospital

--------------
Mail NMU Register
ส่งข้อมูลแล้ว...อย่าลืมส่งสำเนาบัตร ปชช. หรือ บัตรที่มีเลข 13 หลักด้วยครับ

สำหรับท่านที่ส่งครบแล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อ Online vajira 
หรือสอบถามเพื่อขอรับอีเมล์ได้ที่ 3517-8
รายชื่อผู้ลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ส่งสำเนาบัตรฯvajira

---------------

vajira
--------------------
vajira announce
--------------------
vajira gallery
เครื่องหมายมหาวิทยาลัยนวมิทราธิราช/คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
------------------
vajira
ฝ่ายพัฒนาและประกันคุณภาพ ติดตามรายละเอียดคลิก

มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการ

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ(ฉบับล่าสุด)ดาวน์โหลดได้ที่นี้

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์(ส่วนของมหาวิทยาลัยฯ)

ข้อบังคับ

ประกาศ ผลงานวิชาการข้าราชการ

Vajira of UBM

ประกาศ เรื่องโปรแกรมออฟฟิตสำหรับใช้งานด้านเอกสารในหน่วยงาน

vajiraแจ้งบุคลากรทุกท่านเนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดซื้อโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนใหญ่แล้วมีเฉพาะระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น จะไม่มีโปรแกรมด้านสำนักงานติดตั้งลงไปให้ ดังนั้นเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านเอกสาร งานนำเสนอ ฯลฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ แนะนำให้ดาวน์โหลดโปรแกรม OpenOffice 3.4 มาใช้แทนครับ
vajira
 ทั้งนี้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่สนับสนุนการติดตั้งโปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Vajira, Faculty of Vajira Hospital

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบฯ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป, ผู้ช่วยเหลือคนไข้, พนักงานขับรถยนต์ฯ

vajiraคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบฯ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป, ผู้ช่วยเหลือคนไข้, พนักงานขับรถยนต์, พนักงานสถานที่, ผู้ช่วยช่างทั่วไป(ช่างเย็บผ้า), ผู้ช่วยช่างไม้, คนสวน และตำแหน่งพนักงานรักาาความปลอดภัย รายละเอียด vajira

ประกาศ รับสมัครตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนักเทคนิคการแพทย์

vajiraคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีพิเศษตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ รายละเอียดvajira

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์,เภสัชกร, ทันตแพทย์

vajiraคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีพิเศษตำแหน่งอาจารย์(แพทย์), เภสัชกร, ทันตแพทย์ และตำแหน่้งอาจารย์แพทย์สังกัดภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก รายละเอียดvajira

ประกาศ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน สาขากุมารเวชศาสตร์

vajiraคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทยใช้ทุน ศึกษาต่อในสาขากุมารเวชศาสตร์ ที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 3 ปี โดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลเป็นต้นสังกัด เมื่อจบปี 3 สามารถสอบวุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ได้ รับปีละ 5 ตำแหน่ง อ่านรายละเอียดvajira

ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

vajiraคำสั่งสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล, เรื่อง แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล, เรื่อง แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รายละเอียดvajira

ประกาศ รับสมัครตำแหน่ง อาจารย์(แพทย์), นักวิทยาศาสตร์, นักเทคนิคการแพทย์

vajiraคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีพิเศษ ตำแหน่งอาจารย์(แพทย์) และ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์, ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ รายละเอียดvajira

ประชาสัมพันธ์: 13 ฟอนต์แห่งชาติตามฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
13 Font Thaiนายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยดำเนินการติดตั้งฟอนต์สารบรรณและฟอนต์ อื่น ๆ ทั้งหมด จำนวน 13 ฟอนต์ ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (สอซช.) หรือ SIPA และกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มเข้าไปในระบบปฏิบัติการ Thai OS (Thai Operating System) และใช้ฟอนต์ดังกล่าวแทนฟอนต์เดิม ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ โดยให้ติดตั้งและใช้งานให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2553 Download 
Font ที่ 14 IT๙ Download
vajira
ผู้บันทึก webmaster เมื่อ Friday 03 Dec 10@ 23:18:05 ICT (2158 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | ประชาสัมพันธ์ | คะแนน: 0)
38 เรื่อง (38 หน้า, 1 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 ]
QR Code
http://www.vajira.ac.th
แนวร่วม-พันธมิตร
แผนที่วชิรพยาบาล

eMail Vajira

Knowledge Tank

E-Learning

E-Learning

E-Learning

Knowledge Tank

KM KT KEN

Research

Blog by ken

หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

วชิรเวชสาร

หน่วยต่อมไร้ท่อ

รับสมัครงาน

ข้อมูลผู้ใช้
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
รหัสลับ: รหัสลับ
กรุณาพิมพ์รหัสลับที่นี่

(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: แช่ม
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 25

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 52
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 52
เว็บหน่วยงานมาใหม่
ภาควิชาโสต ศอ  นาสิก
ตรวจสอบบุคคลสูญหาย
phpNuke Theme design by Ethaidesign.com