Text Size
 • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เปิดให้บริการหน่วยปฐมภูมิเขตเมือง
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล เปิดให้บริการตรวจสุขภาพเด็กและฉีดวัคซีนในเด็ก
 • ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน
  ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน รายละเอียดคลิก
 • ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล
  ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล ขอเชิญบริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ป่วย
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก
 • 1 ตุลาคม
  1 ตุลาคม โปรดนำถุงผ้ามารับยา
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล
  ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดให้บริการ "สายด่วน 24 ชั่วโมง VAJIRA COVID LINE"

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • รับสมัครแพทย์

ค้นหาข้อมูล

คุยกับผู้บริหาร

 ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 

แบบฟอร์ม E-IR

ร่วมบริจาคสมทบทุน

ศูนย์ศุภร

ปฏิทินกิจกรรม

ภาพกิจกรรมในคณะ

แบบฟอร์มจองห้อง