Text Size

ด้านบริการ

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

ข้อมูลด้านการบริการ

  • ภาควิชาให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกจิตเวชทั่วไปทุกวันราชการ เวลา 08.00 – 16.00 น.
  • บริการคลินิกรุ่งอรุณ เวลา 06.00 – 08.00 น.
  • บริการคลินิกพิเศษนอกเวลา วันจันทร์ อังคาร พุธ และเสาร์ เวลา 16.00 – 20.00 น.
  • บริการปรึกษาผู้ป่วยในจากภาควิชาอื่นๆ ทุกวัน
  • บริการด้านจิตบำบัด ครอบครัวบำบัด พฤติกรรมบำบัด เสริมจากตารางการออกบริการผู้ป่วยนอก เนื่องจากการทำบำบัดต้องใช้ระยะเวลาต่อราย 50 – 60 นาที
  • จากการรับปรึกษาจากภาควิชาต่างๆ ในที่ประชุมภาค ได้เล็งเห็นปัญหาเกี่ยวกับหญิงตั้งครรภ์ ที่มาคลอดและพบมีการใช้สารเสพติดที่ส่งมาปรึกษาภาควิชา ทางภาควิชาจึงคิดดำเนินงานโครงการ คัดกรองและช่วยเหลือผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์ ที่มีปัญหาการใช้สารเสพติด กำลังอยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการขออนุมัติโครงการ