Text Size
 • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เปิดให้บริการหน่วยปฐมภูมิเขตเมือง
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล เปิดให้บริการตรวจสุขภาพเด็กและฉีดวัคซีนในเด็ก
 • ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน
  ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน รายละเอียดคลิก
 • ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล
  ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล ขอเชิญบริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ป่วย
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก
 • 1 ตุลาคม
  1 ตุลาคม โปรดนำถุงผ้ามารับยา
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล
  ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก

ด้านบริการ

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

ข้อมูลด้านการบริการ

 • ภาควิชาให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกจิตเวชทั่วไปทุกวันราชการ เวลา 08.00 – 16.00 น.
 • บริการคลินิกรุ่งอรุณ เวลา 06.00 – 08.00 น.
 • บริการคลินิกพิเศษนอกเวลา วันจันทร์ อังคาร พุธ และเสาร์ เวลา 16.00 – 20.00 น.
 • บริการปรึกษาผู้ป่วยในจากภาควิชาอื่นๆ ทุกวัน
 • บริการด้านจิตบำบัด ครอบครัวบำบัด พฤติกรรมบำบัด เสริมจากตารางการออกบริการผู้ป่วยนอก เนื่องจากการทำบำบัดต้องใช้ระยะเวลาต่อราย 50 – 60 นาที
 • จากการรับปรึกษาจากภาควิชาต่างๆ ในที่ประชุมภาค ได้เล็งเห็นปัญหาเกี่ยวกับหญิงตั้งครรภ์ ที่มาคลอดและพบมีการใช้สารเสพติดที่ส่งมาปรึกษาภาควิชา ทางภาควิชาจึงคิดดำเนินงานโครงการ คัดกรองและช่วยเหลือผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์ ที่มีปัญหาการใช้สารเสพติด กำลังอยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการขออนุมัติโครงการ