Text Size

ด้านบริการ

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
Department of Obstetrics and Gynecology

หน่วยเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

โครงสร้างหน่วย

ข้อมูลด้านบริการ 

 • หน่วยรักษาภาวะมีบุตรยาก ให้บริการตรวจประเมินและรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย มาตรฐานสากล ได้แก่
  • การฉีดเชื้อเข้าโพรงมดลูก (intrauterine insemination; IUI)ในกรณีที่ท่อไข่ไม่ตันและภาวะมีบุตรยากจากฝ่ายชายที่ไม่รุนแรง
  • การทำเด็กหลอดแก้ว (in vitro fertilization; IVF, intracytoplastic sperm injection; ICSI) 
  • การใช้เลเซอร์เจาะเปลือกตัวอ่อน (laser assisted hatching) เพื่อช่วยให้ตัวอ่อนฟักตัวออกจากเปลือกไข่และฝังตัวง่ายขึ้น
  • การนำอสุจิออกจากอัณฑะด้วยวิธีจุลศัลยกรรม (testicular sperm extraction; TESE)
  • การเลี้ยงตัวอ่อนระยะบลาสโตซิสท์ (blastocyst culture) เพื่อให้เป็นตัวอ่อนระยะที่พร้อมฝังตัวในโพรงมดลูก
  • การแช่แข็งตัวอ่อนแบบเนื้อแก้ว (embryo vitrification technique) เป็นวิธีการแช่แข็งเพื่อเก็บรักษาตัวอ่อน กรณีที่มีจำนวนตัวอ่อนมาก ซึ่งการแช่แข็งตัวอ่อนแบบเนื้อแก้วเป็นวิธีการแช่แข็งตัวอ่อนที่ประสิทธิภาพสูง คุณภาพตัวอ่อนที่ละลายออกมาแทบไม่แตกต่างกับตัวอ่อนจากการก่อนแช่แข็ง 
 • หน่วยผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ให้บริการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ปลอดภัย โดยสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชมี 2 ชนิด ได้แก่
  • การผ่าตัดผ่านกล้องส่องช่องท้อง  (laparoscopy) คือการผ่าตัดผ่านกล้องทางหน้าท้องเพื่อวินิจฉัยหรือรักษาโรคทางนรีเวช เช่น เนื้องอกมดลูก (myoma uteri) เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (endometriosis) ถุงน้ำรังไข่ (ovarian cyst) ภาวะกระบังลมหย่อนโดยมีแผลเล็ก ๆ 2 – 4 แผล ขนาด 0.5 – 1 เซนติเมตร
  • การส่องกล้องในโพรงมดลูก (hysteroscopy) คือการผ่าตัดผ่านกล้องโดยสอดกล้องขนาดเล็กผ่านทางปากมดลูก โดยไม่มีแผลที่หน้าท้อง เพื่อวินิจฉัยภาวะเลือดออกผิดปกติจากมดลูก ผ่าตัดรักษาติ่งเนื้อในโพรงมดลูก (endometrial polyp) หรือเนื้องอกมดลูกชนิดที่ยื่นเข้ามาในโพรงมดลูก (submucousmyoma)
 • คลินิกต่อมไร้ท่อทางนรีเวช ให้บริการตรวจ วินิจฉัยและรักษาความผิดปกติของต่อมไร้ท่อทางนรีเวช เช่น ภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ (polycystic ovary syndrome) เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (endometriosis) ภาวะฮอร์โมนโพรแลคตินสูงผิดปกติ (hyperprolactonemia)
 • คลินิกวัยทอง ให้บริการตรวจ วินิจฉัย ส่งตรวจ และรักษาอาการวัยทองและภาวะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัยหมดระดู เช่น อาการร้อนวูบวาบจากวัยทอง ภาวะรังไข่หยุดทำงานก่อนกำหนด (premature ovarian failure, primary ovarian insufficiency) ภาวะกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดระดู (postmenopausal osteoporosis)

หน่วยส่งเสริมสุขภาพสตรี และวางแผนครอบครัว

โครงสร้างหน่วย

ข้อมูลด้านบริการ

 • คลินิกวางแผนครอบครัว
  ให้บริการตรวจสุขภาพมารดาหลังคลอด ตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูก ให้คำปรึกษา/แนะนำเรื่องการคุมกำเนิดชั่วคราว/ถาวร รวมทั้งบริการฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก 
 • คลินิกส่งเสริมสุขภาพ
  ให้บริการตรวจสุขภาพสตรี/ผู้รับบริการทั่วไป โดยตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูก สอน/แนะนำการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ให้บริการในการคุมกำเนิดทั้งแบบชั่วคราว/แบบถาวร ให้บริการฉีดวัคซีนตับอักเสบบี วัคซีนป้องกันหัดเยอรมัน และวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
 • คลินิกสุขภาพวัยรุ่น
  ให้บริการคลินิกวัยรุ่น ให้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการคุมกำเนิดแต่ละวิธี รวมทั้งให้บริการคุมกำเนิดทั้งแบบชั่วคราว/แบบถาวร
 • คลินิกคู่รักคู่สมรส
  ให้บริการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน/ก่อนมีบุตร เจาะเลือดตรวจสุขภาพ ตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูก