Text Size
 • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เปิดให้บริการหน่วยปฐมภูมิเขตเมือง
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล เปิดให้บริการตรวจสุขภาพเด็กและฉีดวัคซีนในเด็ก
 • ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน
  ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน รายละเอียดคลิก
 • ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล
  ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล ขอเชิญบริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ป่วย
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก
 • 1 ตุลาคม
  1 ตุลาคม โปรดนำถุงผ้ามารับยา
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล
  ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacogenomic : The New era of Pharmacotherapy วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2560

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacogenomic : The New era of Pharmacotherapy วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2560 รายละเอียด

***ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมประชุมให้เฉพาะผู้มีรายชื่อตามประกาศเท่านั้น***