Text Size
Title Author Hits
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 44
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 56
พิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติ Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 164
พิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 114
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) พัฒนาระบบบริการทางการเงินสำหรับ Smart Health Care มุ่งสู่ Vajira Smart Hospital 4.0 Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 180
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2562 "บุหรี่เผาปอด Tobacco burns your lungs" Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 209
กิจกรรมวันพยาบาลสากล พยาบาล:เสียงแห่งพลังสู่สุขภาพดีถ้วนหน้า Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 160
งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 225
ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการบริจาคโลหิต "ให้เลือดให้ชีวิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์" Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 199
ฝ่ายชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2003 Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 151
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เข้ารับกิตติกรรมประกาศ สถานพยาบาลผ่านการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค (3โรค) Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 245
กิจกรรม "วันวัณโรคโลก" (World TB Day 2019) Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 230
กิจกรรม "วันไตโลก ทุกคนทั่วไทยไตแข็งแรง" Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 197
รศ.นพ.ประยุทธ ศิริวงษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เข้ารับประทานประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพ จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 20 Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 419
ลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่อง โครงการพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ของไทย Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 234
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ Update on Practical Pediatric Emergency Care Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 550
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 2 ปี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 361
การประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ครั้งที่ 66 Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 708
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 496
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ทำบุญและรับฟังเทศน์มหาชาติ เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยนอก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และอาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 622
DIGITAL SOCIAL INNOVATION 2018 Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 457
DIGITAL HR FORUM 2018 Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 625
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ วาระ พ.ศ.2561 - 2564 Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 416
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 450
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานจัดการบรรยาย เรื่อง "แนวคิดใหม่กับความท้าทายในการรักษาโรคอัลไซเมอร์" Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 423