Text Size

พิธีเปิดศูนย์ตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านม แมมโมแกรม (Mammogram)

20 พ.ค. 2563 ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดศูนย์ตรวจมะเร็งเต้านม แมมโมแกรม (Mammogram) ซึ่งเป็นระบบดิจิตอล 3 มิติ สามารถเจาะชิ้นเนื้อ และฉีดสารทึบรังสีเพื่อดูรอยโรค มีความละเอียดในการตรวจที่ถูกต้องและแม่นยำ เพื่อให้บริการแก่คนไข้ในการตรวจรักษาให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น โดยเปิดให้บริการแล้วที่แผนก Imaging Center ชั้น B2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ