Text Size

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานจัดการบรรยาย เรื่อง "แนวคิดใหม่กับความท้าทายในการรักษาโรคอัลไซเมอร์"

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน จัดการบรรยาย เรื่อง "แนวคิดใหม่กับความท้าท้ายในการรักษา โรคอัลไซเมอร์" 

ในวันที่ 26 ก.ค. 2561 เวลา 12:00-13:00 น. ณ ห้องประชุม ประดิษฐ์ ตันสุรัต อาคารพยาธิ  ชั้น 5