Text Size

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 โดยมี รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ แพทย์ พยาบาล บุคลากร และนักศึกษาแพทย์เข้าร่วมพิธี ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ทั้งนี้ ภายในงานยังจัดนิทรรศการแสดงพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และรับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลอีกทั้ง จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ด้วยการอบรมให้ความรู้สู่ประชาชนในการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นและการสอนดับเพลิง โดยฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ณ บริเวณพื้นที่ซอยสุโขทัย 10