Text Size
Title Author Hits
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2562 "บุหรี่เผาปอด Tobacco burns your lungs" Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 961
กิจกรรมวันพยาบาลสากล พยาบาล:เสียงแห่งพลังสู่สุขภาพดีถ้วนหน้า Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 753
งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 770
ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการบริจาคโลหิต "ให้เลือดให้ชีวิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์" Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 773
ฝ่ายชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2003 Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 927
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เข้ารับกิตติกรรมประกาศ สถานพยาบาลผ่านการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค (3โรค) Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 1012
กิจกรรม "วันวัณโรคโลก" (World TB Day 2019) Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 861
กิจกรรม "วันไตโลก ทุกคนทั่วไทยไตแข็งแรง" Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 759
รศ.นพ.ประยุทธ ศิริวงษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เข้ารับประทานประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพ จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 20 Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 1187
ลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่อง โครงการพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ของไทย Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 1047
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ Update on Practical Pediatric Emergency Care Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 1407
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 2 ปี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 965
การประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ครั้งที่ 66 Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 1615
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 1155
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ทำบุญและรับฟังเทศน์มหาชาติ เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยนอก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และอาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 1436
DIGITAL SOCIAL INNOVATION 2018 Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 997
DIGITAL HR FORUM 2018 Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 1267
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ วาระ พ.ศ.2561 - 2564 Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 980
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 1078
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานจัดการบรรยาย เรื่อง "แนวคิดใหม่กับความท้าทายในการรักษาโรคอัลไซเมอร์" Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 1016
ขอเชิญตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561 Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 1103
ขอแสดงความยินดีกับทีมบริหารคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลชุดใหม่ที่จะมาสานต่อพระราชปณิธานล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 1987
คุณธัญญา ศิริเวทิน ทายาทหม่อมเจ้าสกลวรรณากร วรวรรณเข้าเยี่ยมชมแผนการปรับปรุงห้องสมุดสกลวรรณากร คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 1456
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์จัดประชุมวิชาการ "Vajira Orthopaedics Review 2018" Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 1117
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ข้อมูล บริการทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการติดตามและเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่าง กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และกระทรวงสาธารณสุข Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 1243