Text Size
 • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เปิดให้บริการหน่วยปฐมภูมิเขตเมือง
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล เปิดให้บริการตรวจสุขภาพเด็กและฉีดวัคซีนในเด็ก
 • ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน
  ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน รายละเอียดคลิก
 • ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล
  ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล ขอเชิญบริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ป่วย
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก
 • 1 ตุลาคม
  1 ตุลาคม โปรดนำถุงผ้ามารับยา
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล
  ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก
Title Author Hits
ภาควิชาศัลยศาสตร์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา ประจำปีการศึกษา 2562 Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 2316
ภาควิชาเวชศาสตร์เขตเมือง เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงาน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2562 Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 2445
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุนประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 ตำแหน่ง Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 3165
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เปิดรับสมัครแพทย์เฉพาะทาง สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จำนวน 6 อัตรา สาขาอนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา จำนวน 2 อัตราและแพทย์ใช้ทุน จำนวน 2 อัตรา Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 3028
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์ ปีการศึกษา 2562 จำนวน 6 อัตรา Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 1769
ภาควิชาอายุรศาสตร์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป และ แพทย์ประจำบ้านสาขา/อนุสาขา(ต่อยอด) ประจำปีการฝึกอบรม 2562 Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 9896
ภาควิชาอายุรศาสตร์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด(อายุรศาสตร์โรคไต) ปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 ตำแหน่ง Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 1810
หน่วยประสาทศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทศัลยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 2765
ประกาศภาควิชาศัลยศาสตร์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ จำนวน 2 อัตรา Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 1582
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2561 Written by วรารักษ์ ทองคำทวีผล Hits: 2790