Text Size

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง ผ่านกลุ่มสถาบัยแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง ผ่านกลุ่มสถาบัยแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียด