Text Size

ประกาศรับสมัครคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีพิเศษ จำนวน 46 อัตรา ดังนี้

ประเภทสนับสนุน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

  • ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  จำนวน 45 อัตรา
  • ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ   จำนวน 1 อัตรา 
 รายละเอียด