Text Size

ประกาศรับสมัครคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 220 อัตรา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 220 อัตราดังนี้

ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติงาน  จำนวน 1 อัตรา สมัครงาน

ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฎิบัติงาน     จำนวน 104 อัตรา สมัครงาน

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ปฏิบัติงาน  จำนวน 115 อัตรา สมัครงาน

 รายละเอียดเพิ่มเติม