Text Size
 • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เปิดให้บริการหน่วยปฐมภูมิเขตเมือง
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล เปิดให้บริการตรวจสุขภาพเด็กและฉีดวัคซีนในเด็ก
 • ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน
  ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน รายละเอียดคลิก
 • ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล
  ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล ขอเชิญบริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ป่วย
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก
 • 1 ตุลาคม
  1 ตุลาคม โปรดนำถุงผ้ามารับยา
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล
  ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก
Title Author Hits
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย Written by รัตนธ์พงค์ ใสแก้ว Hits: 2175
ประกาสศรับสมัครนักกายภาพบำบัดที่มีความสนใจด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรคหัวใจ Written by รัตนธ์พงค์ ใสแก้ว Hits: 3813
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมาหวิทยาลัย Written by Super User Hits: 2802
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย Written by Super User Hits: 2055
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีทั่วไป Written by รัตนธ์พงค์ ใสแก้ว Hits: 3147
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีพิเศษครั้งที่ 3,11,13 Written by รัตนธ์พงค์ ใสแก้ว Hits: 2191
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย Written by รัตนธ์พงค์ ใสแก้ว Hits: 4037
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) Written by รัตนธ์พงค์ ใสแก้ว Hits: 2747
ประกาศรับสมัครบุคคลโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 58 อัตรา Written by รัตนธ์พงค์ ใสแก้ว Hits: 4363
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รับ 10 ตำแหน่ง จำนวน 49 อัตรา Written by รัตนธ์พงค์ ใสแก้ว Hits: 12704