Text Size
Title Author Hits
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย Written by รัตนธ์พงค์ ใสแก้ว Hits: 1990
ประกาสศรับสมัครนักกายภาพบำบัดที่มีความสนใจด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรคหัวใจ Written by รัตนธ์พงค์ ใสแก้ว Hits: 3369
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมาหวิทยาลัย Written by Super User Hits: 2597
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย Written by Super User Hits: 1867
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีทั่วไป Written by รัตนธ์พงค์ ใสแก้ว Hits: 2974
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีพิเศษครั้งที่ 3,11,13 Written by รัตนธ์พงค์ ใสแก้ว Hits: 2030
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย Written by รัตนธ์พงค์ ใสแก้ว Hits: 3819
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) Written by รัตนธ์พงค์ ใสแก้ว Hits: 2578
ประกาศรับสมัครบุคคลโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 58 อัตรา Written by รัตนธ์พงค์ ใสแก้ว Hits: 3715
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รับ 10 ตำแหน่ง จำนวน 49 อัตรา Written by รัตนธ์พงค์ ใสแก้ว Hits: 10784