Text Size

1 ตุลาคม 2561 โปรดนำถุงผ้ามารับยา "ลดใช้ถุงพลาสติก พลิกโลกให้สดใส ร่วมใจใช้ถุงผ้า"

ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดทำโครงการ "ลดใช้ถุงพลาสติก พลิกโลกให้สดใส ร่วมใจใช้ถุงผ้า รับยากลับบ้าน" รายละเอียด  

กิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศล “Vajira run for life วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก เพื่อวชิรพยาบาล”

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศล “Vajira run for life วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก เพื่อวชิรพยาบาล” เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนจัดซื้อครื่องมือแพทย์และทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป รายละเอียด

ค้นหาข้อมูล

คุยกับผู้บริหาร

รศ.นพ.ประยุทธ  ศิริวงษ์ 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 
ผศ.นพ.สุรวุฒิ ลีฬหะกร 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
 
ผศ.นพ.จิโรจน์ สูรพันธุ์ 
รองคณบดีด้านการศึกษา
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 

ปฏิทินกิจกรรม

ภาพกิจกรรมในคณะ

ร่วมบริจาค

จำหน่ายตำรา